آموزش طراحی مبلمان و منبت با راینو (پیشرفته)، WD001

68,000 تومان

پک آموزش طراحی مبلمان و منبت با راینو  (پیشرفته) شامل ۵ ساعت و نیم فیلم آموزشی راینو منبت است که مراحل طراحی و مدلسازی یک پیچک در محیط راینو آموزش داده می شود.

270 فروش
خرید محصول